SZKOLENIA ARBORYSTYCZNE

Image
Kurs arborystyczny - Poziom A,
Arborystyczne Techniki Linowe (ATL)
Podstawy pielęgnacji drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Kurs arborystyczny - Poziom B
Ścinka sekcyjna drzew
Poziom zaawansowany
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Mobilny podnośnik
koszowy mpk,
pielęgnacja i ścinka drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Wzmocnienia
mechaniczne drzew
ZOBACZ WIĘCEJ

OFERTA KURSU ZAWODOWEGO
w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Kurs arborystyczny – Mobilny Podnośnik Koszowy MPK, Pielęgnacja drzew
Termin: do uzgodnienia, Ilość godzin: 40 godz. (4 dni)
Miejsce: Bielsko-Biała, 43-300
Zakwaterowanie: we własnym zakresie

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne bezpieczeństwa – normy i zasady:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, art. 224-225,
    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia, art.226,
    3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 ze zm.)
    4. Przewodnik praktyk bezpiecznej pracy, 8/2017 European Arboricultural Council e.V (EAC)

Podstawowe zasady zachowania się w nagłych wypadkach – procedury ratownicze:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy, art.207-209,
    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia, art.224-225.

Organizacja stanowiska pracy:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, art.237,
    2. Standard Cięć i Pielęgnacji Drzew SCIPD 0001:2021, Wydanie I,
    3. Ścinka sekcyjna – Instrukcja ścinki drzew, materiały pomocnicze ETT 2020, Wydanie 1
    4. Standardy bezpiecznej pracy – Mobilne podnośniki koszowe (EAC)

Środki Ochrony Indywidualnej:
    1. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 1 dyrektywy 89/391/EWG)
    2. Kodeks pracy, Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, art.237,
    3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG,
    4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
    5. Instrukcje użytkowania pilarek mechanicznych – Husqvarna 572XPG

Węzły robocze:
    1. Klasyfikacja i zastosowanie,
    2. Węzły robocze i pomocnicze,
    3. Wady i zalety wybranych węzłów.

Narzędzia i sprzęt pomocniczy:
    1. Dobór sprzętu pomocniczego, przegląd i kontrola,
    2. Pilarki akumulatorowe i spalinowe – dobór sprzętu i konfiguracja,
    3. Sprzęt do Riggingu i SpeedLine – dobór i konfiguracja.

Metody bezpiecznej pracy:
    1. Ocena ryzyka zawodowego,
    2. VTA - wizualna ocena drzewa,
    3. Analiza ryzyka i określenie ryzyka dopuszczalnego,
    4. Działania zapobiegawcze i korygujące.

Techniki prac w koronie drzewa:
    1. Mobilny Podnośnik Koszowy – zasady dostępu do korony drzew,
    2. Środki Ochrony Indywidualnej SOI – dobór i kontrola,
    3. Techniki prac z MPK,
    4. Techniki wykonywania rzazów,
    5. Ścinka sekcyjna ze swobodnym spadkiem,
    6. Rigging – kontrolowane opuszczanie sekcji,
    7. Komendy ostrzegawcze,
    8. Efektywność prac.

Ratownictwo arborystyczne:
    1. Ratownictwo w świetle obowiązującego prawa,
    2. Autoasekuracja – zjazd awaryjny
    3. Ratownictwo arborystyczne,
    4. Apteczka arborysty.

Podstawy Riggingu i SpeedLine:
    1. Budowa stanowisk do opuszczania sekcji,
    2. Użycie urządzeń hamujących m.in.: Porta-Wrap, Hydrant - H
    3. Budowa stanowisk górnych, użycie mi.in.: X-Ringa, Loopie, Woopie, Dead-Eye, Bloków,
    4. Komunikacja z dołowym i nadzorem,
    5. Zakończenie prac – procedury.

Informacje dodatkowe:
    • Uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu arborystycznego Mobilny Podnośnik Koszowy – Pielęgnacja i ścinka drzew. Zaświadczenie ważne bezterminowo,
    • Szkolenie trwa 40 godz., 4 dni, w tym egzamin teoretyczny i praktyczny,
    • Kurs rozpoczyna się szkoleniem z ratownictwa arborystycznego,
    • Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają na terenie Parku Zabytkowego przy ul. Zamkowej 4 w Bażanowicach, powiat cieszyński, woj. śląskie,

    • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe m.in.: Standard Cięć i Pielęgnacji Drzew, Aspekty formalno-prawne błędnego cięcia drzew, Drzewa w krajobrazie, Poradnik ścinki sekcyjnej drzew i wiele innych materiałów branżowych – Materiały udostępniane na Dysku Google-format .pdf.,
    • Organizator szkolenia zapewnia sprzęt do Riggingu i SpeedLine,
    • Koszt szkolenia 3150,00 pln brutto. Kompleksowa usługa szkolenia zawiera: metody i techniki prac w Mobilnym Podnośniku Koszowym, Moduł Pielęgnacja Drzew Dorosłych i Ścinka sekcyjna oraz Ratownictwo arborystyczne (Wysokość NNW na czas kursu 50.000,00 pln – zapewnia organizator)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

ukończone 18 lat, ukończony kurs pilarz drzew/drwal, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej ABC, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (podpisywane na miejscu), zaakceptowanie ryzyka zawodowego, posiadanie własnych ŚOI zgodnych z EN, CE do pracy na wysokości:

    1. Kompletny hełm ochronny (ochrona twarzy, wzroku, słuchu) – CE, EN
    2. Uprząż arborystyczną zgodna z EN i CE
    3. System stabilizacji pozycji roboczej – Lonża CE, EN
    4. Pilarki spalinowe/akumulatorowe – CE, EN
    5. Podstawowy sprzęt do Riggingu: przyrząd hamujący, lina zrzutowa, stanowisko górne (możliwość wypożyczenia szkolnego na czas kursu)

Zajęcia prowadzą:
    • Patryk Urbańczyk: instruktor medycyny ratunkowej, wieloletni ratownik medyczny ZRM *Ratownictwo Arborystyczne CABC, BLS+AED (Program szkolenia arborystycznego opracowany na podstawie ITLS Ratownictwo przedszpitalne pod redakcją Johna Emory’ego Campbella MD, FACEP, Wydanie polskie, Kraków 2017)
    • Szymon Pastuszka: instruktor arborystycznych technik linowych ATL
    • Tomasz Dolny: właściciel instytucji szkoleniowej, instruktor ścinki drzew, kierownik szkoleń.

Zgłoszenia na kurs proszę kierować na e-mail: biuro@greentrees.pl