Moc Natury!

29.11.2023

Naturalistyczny park zabytkowy w Górkach Wielkich przy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej jest dla mnie miejscem szczególnym. Miejscem, gdzie prowadzone są innowacyjne metody kształcenia zawodowego arborystów dbających o tereny zieleni, w szczególności miejsca zabytkowe o ogromnej wartości kulturowej i historycznej! Warto dbać o takie miejsca i pamięć ludzi Wielkich Zasług! Jesteśmy im to winni! Pozdrawiam serdecznie Panią Annę Fenby Taylor, która opiekowała się Nami w trudne, mroźne dni, witała uśmiechem każdego poranka - chwile bezcenne! Inwestor prywatny i opiekun wymarzony. Ogień kominka Lodowni czuje każdej sekundy! W parku spędziłem ponad 2000 tyś. godz., w tym większość w koronach drzew dbając o otaczającą przyrodę i kursantów. Dziękuję za wsparcie logistyczne Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego Powiat Cieszyński.
Szczególne podziękowania instruktorowi Regiel Arborysta, który wytrzymuje moje wariacje bez powtórzeń i wspiera proces kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Nasz GreenTreesTeam powiększył się o kolejnego instruktora Marcin Anczakowski - Ambasador Teufelberger Tree Care.
Szkoły przyszłości są poza murami!
Zapraszam chętnych!

Image
Image
Image
Image