PIELĘGNACJA DRZEW

Klimat to Drzewa!

Czuj co Robisz, Rób co czujesz!

Pielęgnacja drzew dojrzałych i sędziwych w strefach zurbanizowanych jest niezwykle istotną działalnością człowieka. Drzewa miejskie potrzebują fachowej opieki i troski mieszkańców. W pierwszej kolejności zadbajmy o warunki do tworzenia przestrzeni życiowej w strefie korzeni. Gleba, bo o niej mowa jest złożonym ekosystemem tworzonym w cyklu życia drzew. Czynnikami decydującymi o powstaniu struktury gleby jest skład granulometryczny oraz zawartość substancji organicznej. Drzewa nie znoszą zagęszczania, zalewania i zanieczyszczania w strefach ochrony korzeni. Kochają bujność życia, uwielbiają miliony organizmów, które są ze sobą powiązane i od siebie zależne.

Drzewa pomagają człowiekowi od zarania dziejów. Są domem i budulcem domów. Dają schronienie małym, większym i dużym. Powstrzymują susze i powodzie. Walczą z huraganami i gwałtownymi zjawiskami. Czyszczą powietrze i uzdrawiają. Mają Moc Tworzenia!

Co powinniśmy robić?

W obliczu dramatycznych przemian w Naszym krajobrazie nasila się tęsknota za pięknymi drzewami, które tworzą zdrowy klimat do życia.

Poznajmy Drzewa i chrońmy je.

Prace arborystyczne w koronach drzew zlecajmy specjalistom.